English
French
Arabic
Persian
Turkish
Hebrew
Kurdish

 

فارسى
Anglais Français Arabe Persan Turc Hébreu Kurde


- هدف
- کارآیی
- مالی

- هدف

پیمان خاورمیانه سازمانی غیر دولتی است که در ژانویه 2008 در پاریس آغاز به فعالیت نمود. هدف اصلی این سازمان بر مبنای فراهم آوردن فضائی متحد و آرام برای خاورمیانه، احترام به شئون بشر، اندیشه دمکراسی، برابری زن و مرد، حقوق بشر و حقوق اقلیت های قومی و دینی در این منطقه از جهان قرار دارد. این سازمان در صدد گرد هم آوری نمایندگان انجمن ها، احزاب سیاسی و دمکراتیک بوده و از افراد مختلف در جهت تشکیل یک پیمان منطقه ای قدم برمی دارد.

این نهاد از عموم افراد پایبند به اصول جامعه مدنی در خاورمیانه با تمایلات و افکار مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دمکراتیک استقبال کرده و با هر گونه اندیشه و عمل خشونت آمیز مخالفت مینماید. این نهاد با هیچ دولت، جامعه و نهاد جهانی مخالفتی نداشته و تلاش خود را در پویا کردن جامعه مدنی در منطقه، جهت احترام به قانون بین المللی و پیشرفت دولت ها بکار میگیرد. از سوی دیگر توسل به زور علیه هر قوم و ملتی را توسط هر قدرت جهانی به علل سیاسی، مذهبی و ایدئولوژیک که عملآ منجر به قربانی شدن افراد غیر نظامی میشود را بطور قاطع محکوم مینماید.

Map

خاورمیانه متشکل از ادوار فرهنگها و تمدنها است که امروزه مطابق سرزمینهای منقوش بر نقشه جهانی توسط ماهیت ملتها حکمرانی میشود. چنین فضائی معمولآ به پنج منطقه بر حسب ملاحظات جغرافیائی، سیاسی، جمعیتی و فرهنگی تقسیم شده اند و عبارت اند از:

مصر؛
ترکیه؛
ايران؛
منطقه حاصلخیز ی که متشکل است از: عراق، اسرائیل، اردن هاشمی، لبنان و دولت خودگردان فلسطین؛
کشورهای عربی شامل: عربستان سعودی، بحرین، امارات عربی، کویت، قطر، عمان و یمن.

- کارآیی

پیمان خاورمیانه با متمرکز شدن در پاریس بعنوان یک گروه پژوهشی و اطلاع رسانی بر حسب روابط و تحلیلهای خود در عرصه های مختلف عمل میکند. همچنین بعنوان یک گروه فشار با اتکاء و بکار بردن نفوذ مسلم خود در نهادهای تصمیم گیرنده اروپا، مجلس و کمیسیونهای اروپا، مجالس کشورها، مقامات دولتی، سازمانهای غیر دولتی و انجمنهای جامعه مدنی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. فزون بر آن بعنوان ابزاری در هماهنگ کردن جنبش های مختلف اصلاح طلب در خاورمیانه و نمایندگان اقوام دینی و قومی عرصه خدمتگزاری محسوب میشود.

پیمان خاورمیانه کارآیی خود را به سوی ارتقاء همبستگی فراملیتی و پویائی واقعی منطقه ای سوق میدهد تا از یک سو بطور مداوم با برجسته نمودن عناصر تشکیل دهنده کشورهای غیر عرب همچون ایران ، ترکیه و اسرائیل بعنوان اعضای لاینفک و مشروع منطقه به شمار آیند و از دیگر سو با آشکار نمودن خصوصیت گروههای قومی و همچنین ملی مثل کرد، ترکمن، ارامنه، اقوام مذهبی همچون کوپت، مارونیت، آسوری، علوی، یزیدی، دروز، بهائی و زرتشتی به تثبیت شان جامه عمل بپوشاند. به موازات این مسائل، پیمان خاورمیانه در صدد است تا با برجسته نمودن جنبش های دمکراتیک و اصلاح طلب در خاورمیانه و برپا کردن همایش ها و گردهمایی های آنها افق دیگری به جهانیان نشان دهد.

- مالی

پیمان خاورمیانه به منظور جامه عمل پوشاندن به اهداف خود ناگزیر باید هزینه های زیر را متحمل شود: استخدام افراد ثابت، اجاره مکان، اداره ، برنامه ریزی و تغذیه رساندن مداوم تارنما- جابجائی به منظور دیدارهای سیاسی و فرهنگی و حضور در همایش ها و رسانه های گروهی.

بدینسان بهترین راه کمک رساندن به پیمان خاورمیانه از طریق حمایت مالی میسر میشود و به همین منظور حسابداری آن به یک وکیل برجسته محول میگردد.

در زیر به مواردی که این نهاد در حال حاضر به آنها احتیاج مبرم دارد اشاره میشود:

• ترجمه متون از انگلیسی به فرانسه و از فرانسه به انگلیسی؛
• تصحیح مطالب به زبانهای انگلیسی و فرانسه؛
• ارسال مطالب که اهداف نهاد را به تحقق میرساند؛
• تماس با سران افکار عمومی همچون مردان سیاسی، روشنفکران و روزنامه نگاران که به تلاش و کارآئی این نهاد علاقمند میباشند؛
• تبلیغ فعالیتهای نهاد و توسعه تارنمای آن.

سرانجام اینکه حمایت از پیمان خاورمیانه به تمام آنان که خواهان خاورمیانه ای متحد و آرام، دمکراتیک و احترام به حقوق تمام افراد آن هستند فرصت مغتنمی است تا صدای حق طلبانه شان را به گوش جهان رسانده و حضورشان را در عرصه بین المللی نشان دهند.

به پيمان خاورميانه به پيونديد | از پيمان خاورميانه حمايت کنيد
Anglais Français Arabe Persan Turc Hébreu Kurde